Gallery JT AB My Account  Cart Contents  Checkout  
  Home » Catalog Sui generis - Gallery JT Ltd » Lagen avseende Elektroniska anslagstavlor upphovsrätt. Förtal My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
1 SUI GENERIS: (2)
1.1 Info Payment methodsFIND US (9)
1.2 Compare sale offers. (24)
1.3 LINKS Artprice shop and more (5)
1.4 In bank British romanticism (1)
2.0 Fine art. Stored safely. (23)
2.1Open air movement/bank vault (3)
2.2 Impressionists from Sweden (2)
2.3 Carl Larsson (3)
2.4 A-B-C paintings! (3)
3. Oil paintings/originals (55)
5. Special offers! (10)
6. AUCTIONS online: Sale on bid (16)
7.Water colours/Gouaches (15)
African Chinese Indian arts (2)
Antiques/Furniture/18th century (6)
Art glass (12)
Artist exhibition online now (1)
Bengt Olson (3)
Design vintage bags (3)
Exhibition3
Lithographs/Etchings (28)
Online Exhibition1: PORT Acrylic (8)
Online exhibition2
Other original art (6)
Posters signed/rare (5)
Religious art/icons (2)
Signed ceramics (23)
Silver,gold,silver candlesticks  (8)
The very best in art. Great.
TIN/PEWTER (1)
Upcoming products (8)
What's New?

About Payson invoice
$0
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Information
Terms of use,in-line linking to images is not allowed, disclaimer, limitation of liabilityTerms of use,in-line linking to images is not allowed, disclaimer, limitation of liability
Privacy Notice,©Copying of text & images not allowedPrivacy Notice,©Copying of text & images not allowed
Buyer information PG,BG, Paypal,IBAN BIC, Payson; Visa, MastercardBuyer information PG,BG, Paypal,IBAN BIC, Payson; Visa, Mastercard
Auction procedure items category 6Auction procedure items category 6
Shipping & Returns estimates valuationsShipping & Returns estimates valuations
Gallery JT Ltd about us, about provenancesGallery JT Ltd about us, about provenances
Law against copying text and or images to public notice boards.Libel. Defamatory.Law against copying text and or images to public notice boards.Libel. Defamatory.
New customer! Register! Password! Members shopping cart! Visitors shopping cart.New customer! Register! Password! Members shopping cart! Visitors shopping cart.
Elucidation of conditions of saleElucidation of conditions of sale
CONDITIONS OF SALE 2009 01 01CONDITIONS OF SALE 2009 01 01
About Payson invoiceAbout Payson invoice
Contact UsContact Us
Lagen avseende Elektroniska anslagstavlor upphovsrätt. Förtal Lagen avseende Elektroniska anslagstavlor upphovsrätt. Förtal
ANGÅENDE ELEKTRONISKA ANSLAGSTAVLOR (Förmedling av meddelanden på internet, på internet forums, e-post m.m.) gäller bl.a. nedanstående lag,(BBS-lagen):

Seriösa företag och privatpersoner förtalar inte någon annan i något sammanhang. -Detta är en hederskodex som Gallery JT AB alltid respekterar.
Information om BBS-lagen:Lag (1998:112 )
1§ Denna lag gäller elektroniska anslagstavlor. Med elektronisk anslagstavla avses i denna lag en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden. I lagen avses med meddelande text, bild, ljud eller information i övrigt.
Uppsikt över tjänsten

4§ Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall, för att kunna fullgöra sin skyldighet enligt 5 § ha sådan uppsikt över tjänsten som skäligen kan krävas med hänsyn till omfattningen och inriktningen av verksamheten.
Skyldighet att ta bort vissa meddelanden
5§ Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla skall  den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om
2. det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 § kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att sända in meddelandet.
Skyldigheten enligt första stycket gäller också den som på tillhandahållarens uppdrag har uppsikt över tjänsten.
STRAFF
6 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 § döms till böter.
7 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 5 §
första stycket döms till fängelse i högst 2 år.
FÖRVERKANDE
8 § Datorer och annan egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt
7 § i denna lag får förklaras förverkade, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid sådant brott, om brottet fullbordats. Förverkande får helt eller delvis underlåtas om förverkandet är oskäligt.
Lag(2005:315)
Seriösa företag och privatpersoner förtalar inte någon annan i något sammanhang. -Detta är en hederskodex som Gallery JT AB alltid respekterar.
FÖRTALSBROTT
Förtal är ett annat brott som kan förekomma på internet och som kan drabba enskilda personer och företag.
Aktuellt exempel år 2009 på straff för förtal: 25.000 kr i böter.
Ett ex. på förtal är t.ex. att någon offentligt hävdar att någon har kopplingar till brottlighet.
Jan Rosén professor i upphovsrätt säger att även om förtalslagen inte gäller företagen kan ägarna bakom dem stämma.
Är företaget så litet att det blir ett individutpekande så är saken klar säger professor Jan Rosén.
Källa:  PoinLex Legala affärer.
FÖR ATT DU SKA RISKERA ÅTAL FÖR FÖRTAL ENLIGT BROTTSBALKEN 5: 1 § KRÄVS ATT DU SKA HA TALAT ILLA OM NÅGON OCH  ATT ANDRA KAN LÄSA DET DU PÅSTÅR.
Exempel på att tala illa om någon kan vara att påstå att någon är dålig på sitt arbete eller att utsätta någon för andras missaktning.
För att dömas är det ej intressant om det Du påstår är sant eller inte och det krävs inte heller att någon verkligen har missaktat den förtalade.
Det finns en risk att åtalas för förtal även då någon påstår att informationen härör ifrån rykten.
Källa till information i ovanstående stycke är LAWLINE HB.
Ekonomiskt förtal
Av lagtexten om förtal framgår inte direkt att juridiska personer är uteslutna.
Ärekränkning av av kollektiva enheter tolkas vidsträckt och tillämpning av paragrafen aktualiseras även då förtalet visserligen formellt avser en juridisk person men det står klart att en eller flera personer därigenom utpekas.
Källor: Holmqvist m.fl. Brottsbalken en kommentar (del 1) s. 328 Strömholm Teaterrätt s. 27 NJA 1950S250
© GALLERY JT AB
GALLERY JT AB ÄR ETT SERIÖST FÖRETAG SOM ALDRIG HAR HAFT NÅGON REKLAMATION FRÅN NÅGON KUND I NÅGOT SAMMANHANG.

Enligt åklagares information:
HD NEA 1991: Ägare av systemservern, systemoperatör kan dömas som medansvarig.
NEA 2000: MP3 målet tillgängliggörande till allmänheten.
2001-02 s.52 Medvetet sprider, främjar spridning kan dömas, medverkansansvar.

© GALLERY JT AB


Continue
Shopping Cart
0 items
Log In
E-Mail Address:
Password:


New User

Forgot Password?
Bestsellers
01.* Water colour etching Lennart Sand
02.*24 carat GOLD 70 pieces complete set in original portfolio!Sold
03.*HOGLUND ERIK(Quality glass designer) LAMP! SOLD
04.Bror Albert Valentin Goransson
05.Gunnar Nylund
06.Hans Norsbo. Big watercolour!
07.information about Gallery JT Ltd.
08.Jorn Asger(Ascribed) oil on canvas signed with monogram
09.Lennart Sand SOLD!
10.Loman Anders the older one 1940ths, provenance. Obs big painting
Specials
Sam Uhrdin(1886-1964) Woman from Mora in Dalecarlia Sweden
Sam Uhrdin(1886-1964) Woman from Mora in Dalecarlia Sweden
$6,349
$3,174
Reviews
There are currently no product reviews
Languages
Svenska English
Currencies

All pictures and information - Copyright © GalleryJT Ltd - Work of art is protected in accordance with the Swedish copyright law GalleryJT Ltd