Gallery JT AB Mitt konto  Varukorg  Kassa  
  Hem » Katalog Sui generis allt innehåll © Gallery JT AB » Religiös konst/ikoner » Mitt konto  |  Varukorg  |  Kassa   
Kategorier
1 SUI GENERIS: (2)
1.1Info Betaln.alternativ m.m (9)
1.2 Jämför REA-erbjudanden. (24)
1.3 LÄNKAR Art-Price butik m.m. (5)
1.4 I Bank Brittiska Romantikens (1)
2.0 Konst säkert förvar (23)
2.1 OPPONENTERNA! Förvaring bank (3)
2.2 Impressionister från Sverige (2)
2.3 Carl Larsson (3)
2.4 A-B-C målningar! (3)
3. Oljemålningar (54)
5. Speciella erbjudanden! (10)
6. AUKTIONER online Lämna BUD nu (16)
7.Akvareller/Gouacher (15)
Affischer sign/sällsynta (5)
Afrika Kina Indien (2)
Antikt,möbler 1700-tal m.m (6)
Bengt Olson (3)
Design vintage väskor (3)
Great art Den bästa konsten
Kommer snart till Gallery JT AB (8)
Konst-Glas (12)
Konstnär utställning nu (1)
Litografier/Etsningar (28)
Originalkonst övriga tekniker (6)
Religiös konst/ikoner (2)
Signerad keramik (23)
Silver,guld silverljusstakar m.m (8)
TENN (1)
Uställning1: PORT Akrylmålningar (8)
Utställn2:
Utställn3
Nyheter.

ID kontroll information
0kr
Sök
 
Använd nyckelord för att hitta den produkt du söker efter.
Avancerad sökning
Information
ANVÄNDARVILLKOR för webplatsen in-line-Länkning till bilder ej tillåten, Avsägelse av garantier, begränsning av ansvarsskyldighet m.m.ANVÄNDARVILLKOR för webplatsen in-line-Länkning till bilder ej tillåten, Avsägelse av garantier, begränsning av ansvarsskyldighet m.m.
Köpinformation betalsättKöpinformation betalsätt
Villkor Kopiering av bilder text ej tillåten ©UpphovsrättVillkor Kopiering av bilder text ej tillåten ©Upphovsrätt
Företagsinformation Om oss,om provenienserFöretagsinformation Om oss,om provenienser
Möjlighet till kontaktfrågorMöjlighet till kontaktfrågor
PayPal, BIC IBAN BG och PAYSON betallänk VISA MasterCard, InternetBankPayPal, BIC IBAN BG och PAYSON betallänk VISA MasterCard, InternetBank
Auktioner online REGLER och informationAuktioner online REGLER och information
Lagen avseende Elektroniska anslagstavlor upphovsrätt. FörtalLagen avseende Elektroniska anslagstavlor upphovsrätt. Förtal
Prissättning & värderingar Frakt & ReturerPrissättning & värderingar Frakt & Returer
Ny kund! Registrera dig! Varukorg! Lösenord!Ny kund! Registrera dig! Varukorg! Lösenord!
Försäljningsregler 2009 01 01Försäljningsregler 2009 01 01
Förtydligande av försäljningsreglerFörtydligande av försäljningsregler
Payson Faktura köpeavtalstextPayson Faktura köpeavtalstext
Kontakta ossKontakta oss
Ikon Maria Theotokos Guds jungfrumoder Hodegetria sent 1600tal(? 0kr

Del av beskrivning nedan: Den ikon som här säljs är en av de mest populära och den är mest sannolikt rysk och från 1500-1600-talet.
Den målade ramen indikerar starkt att ikonen är från slutet av 1600-talet.
Gallery JT ABs textinformation ska inte jämställas med vetenskaplig information.
Det är upp till köparens eget ansvar att själv göra en egen bedömning och värdering av konstverket. Se även punkt 2 i försäljningsregler nere till vänster under Information.
För sanningshalt och innebörd av text som påförts konstverk bifogar Gallery JT AB sin tolkning men kan ej utfärda någon garanti.
Gallery JT ABs textinformation ska inte jämställas med vetenskaplig information.
Pris/marknadsvärde. Överenskommelse om prisnivå träffas mellan intressent/köpare och Gallery JT AB. Se Förtydligande av Försäljningsregler under information.
Sänd in ett mail till info@galleryjt.se eller klicka på KÖP NU så kontaktar
Gallery JT AB Er vid intresse till köp av denna originalmålning.
Ikonens träkonstruktion/utförande tyder på att den har varit inmonterad någonstans och ikonens namn kan då ha varit skrivet där den varit inmonterad, läs mer om detta i beskrivningen nedan. Målningen har skador som tyder på brand.
Målningen kan även ha haft en riza där ikonens namn Mater Theo (guds moder) har varit inskrivet.
Om målningen hade haft en riza kunde detta ha varit ett tecken på att det istället är en 1800-tals målning.
Målningen förvaras av säkerhetskäl i säkert förvar i bankvalv. Tid måste därför överenskommas om i förväg vid önskemål om visning vid intresse av köp.
© GALLERY JT AB
För att kunna uttala sig definitivt om målningens ålder måste en gedigen analytisk undersökning utföras liknande den analys som omnämns i texten nedan.
Målningen kan till exempel ha uppfordrats på nuvarande underlag på 1800-talet, underlaget kan vara från 1600-talet och själva målningen sent 1600-tal.
För att säkert kunna uttala sig om detta måste man vidtaga analyser av klister/färger/underlag/inramning i laboratorium.
Eftersom ikoner för många är heliga har de till varje pris försökt bevaras, de har därför räddats från bränder och de har ibland fått flera lager av fernissa.
I denna text informeras om ikoner och dess höga religiösa samt ekonomiska värden samt information om var ikoner målades inom och utanför det Bysantiska riket men även information om var ikoner målats och fortfarande målas i modern tid efter samma förlageböcker som man använt i århundraden.
Prisbedömning på denna ikon är satt efter marknadens priser på välmålade ikoner från perioden 1500-1800-talet.
Läs om hur Du kan handla direkt här i Gallery JT ABs web-butik här:
Ny kund! Registrera dig! Varukorg! Lösenord!
© GALLERY JT AB
Eftersom Gallery JT AB är ett galleri som både förvaltar, säljer, köper men även visar och värderar konst så informerar vi ofta fullödigt om konsten vi säljer och därav den mycket ingående beskrivningen om ikonernas historia och ikonernas värdering till dags datum.
Alla texter som publiceras genomgås noggrant av personer med högskoleutbildning, källor är angivna i slutet och i löpande text vid citat, -se även informationstexter och Användarvillkor för denna web sida.
Ikontypen Hodegetria är den mest högaktade och originalet är ett kultobjekt som sägs ha målats av helgonet Luke där Maria pekar mot sin son som vägen till frälsning.
I övrigt är de äldre ikonernas historia bristfällig då mycket få ikoner finns bevarade från de första århundradena efter Kristus och en av fåtalet Madonna (500-600 e.Kr./Rom) hittades några år innan boken Konsten av H. W Jansson trycktes 1985 efter omarbetningar av Anthony F. Jansson eller troligen några år före 1962 då den första boken trycktes.
Angående religiös symbolik i den tidiga kristna konsten så saknades för övrigt glorior i mosaiker från så tidigt som år 432-440 efter Kristus.
Enligt Ortodox tro så har ikonframställningen uppfattats som ett heligt uppdrag
jämförbart med liturgens. Det finns också ett nära samband mellan hymner, ikoner och den ortodoxa kyrkans liturgi. Den Ortodoxa kyrkans hymner kan kallas ikoner målade i ord. I både hymner och ikoner målas ett evigt pågående nu och hymner har influerat ikonmåleri och vice versa.
Ikonmåleriet är värdefullt idag på grund av flera orsaker och här är fem av dem:
1. Enligt rysk lag får man inte köpa gamla ikoner och föra ut dem ur landet.
2. Kopior gjordes av ryska ikoner redan på 1800-talet och idag kan det vara stort värde i de välgjorda.
3. Förmögna ryssar köper in ikoner från Sverige som har ett relativt stort utbud av ryska ikoner på grund av Asea, Nobel, Ericsson som var i Ryssland i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.
4. Michail Alpatov berättar om ikonernas konstnärliga och kulturellt höga värde. citat: Det gamla ryska ikonmåleriet är en av de viktigaste företeelserna i den universella konsten, en företeelse som är speciell till sin natur, unik, och som äger ett ofantligt konstnärligt värde. Den har sitt upphov i vårt lands speciella utveckling. Men de värden som skapades av detta måleri är allmän egendom. Slut citat.
Citat:
För oss i Ryssland är det tidiga ikonmåleriet ofantligt värdefullt därför att där finns ett förebud om många drag i den nyare ryska konsten, verk av sådana mästare som Aleksandr Ivanov, Surikov och Vrubel, men också förebud om de estetiskta principerna i den stora ryska skönlitterära traditionen från Pushkin till Blok. Slut citat. Ovanstående 2 citat kommer från Ryskt ikonmåleri, Michail Alpatov, Gidlunds förlag 1984.
5. Ikonernas religiösa värde är mycket högt både inom den Ortodoxa, Katolska och Lutherska kyrkan.
© GALLERY JT AB


Aktuella prisexempel för ikonmåleri från bl.a. Auktionsverket , Bukowskis samt gallerier visar att särskilt för äldre ikonmåleri är värdet mycket högt men att det även för nyare ikonmåleri från 1800-1900-talet av god kvalitet betalas höga priser: 
Bysantisk ikon från 1400-talet 1.2 miljoner kronor,
en yngre ikon från 1900-talet klubbades för 700.000 kr.
En moldavisk ikon från 1900-talet såldes nyligen för 40.000 SEK.
En ikon från 1600-talet såldes för 390.000 SEK.
Ikoner från 1800-talet erbjuds exempelvis till priset 750$-900$
© GALLERY JT AB
Klassicism inom ikonmåleriet
Kortfattat om ikoner användes tidigt mallar för dessa och vid ikonmålning var man tvungen att följa strikt formella regler med bestämda mönster och särskilt i  tidiga ikoner syns diciplinerad handverksskicklighet snarare än konstnärlig uppfinningsförmåga och Jansson nämner exempel på detta från från 1200-talet.
Redan på 1000-talet efter Kristus fastlades speciella bildtyper som i stort sett ej har förändrats sedan dess.

Gudomlig utstrålning olika ytor/olika lager
Olika tekniker användes för att ge dem gudomlig utstrålning och H.W Jansson berättar att helhetsverkan i ikonbilden inte är rumslig eller platt utan genomskinlig som ettt målat glasfönster.
I katedralen i Chartes finns ett exempel på magnifikt vackert målade fönsterglas i glödande röda och blå färger från sent 1100-tal och de är typiska för den tidiga Gotiska perioden.
Ikonmålarna målade tunna hinnor på guld och silverytor och även t.ex. aluminium för att uppnå effekter av genomträngande lyster. Se även information nedan om vetenskapliga studier av gamla ikoner och deras olika lager av färger, fernissor och underlag.

Olika ikonmåleri i olika århundraden
Eftersom ikonmåleriet utgår från vissa fastställda motiv och då särskilda mallar för de olika bilderna länge använts kan man lätt få en felaktig uppfattning om att ikonmåleriet inte förändrats genom århundradena och till exempel en felaktig idé om att 1900-talets ikonmåleri var mer artistiskt frigjord än ikonmåleriet på 1400-talet eller på 1700-talet.
Man skulle också kunna tro att de gladaste och starkaste röda och blå färgerna hör hemma i modern tid men istället användes den kanske starkaste röda kulören under 1100-1200-talet.
Nedan ges en kortfattad sammanställning över olika ikonmåleri betingade av tid, individuell färdighet samt olika lokala traditioner.
Tidigt bysantiskt måleri från Konstantinopel präglas av en genomarbetad stil som bygger på senantik tradition.
Annat tidigt expressivt och mer förenklat bysantiskt måleri har sina rötter i bl.a. Egypten och Syrien.
1000-talet Den förste till namnet kände ryska ikonmålaren heter Alimpej som för inkomsterna han fick från sitt ikonmåleri endast behöll en tredjedel (för inköp till färger och målarmaterial), resten skänkte han till de fattiga och klostret.
Tidigt ryskt måleri från 1100-talet fanns en förfinad hovtradition i Kiev och en mer expressiv stil i Novrogod.
1700-1800-talets ikonmåleri var mer influerad av västeuropeisk, realistisk tradition.
1900-talets ikonmåleri innebar en återgång till det strama mer bysantiska måleriet.
Alfred Westholm skrev 1948 i Tidens konsthistoria om att det är en seg konservatism som präglar bildkonsten likväl som den grekisk-ortodoxa religionen och att bildkonsten konserverades.
Jansson berättar även om det mest uppenbara ryska elementet: de ljusa färgskalorna men här bör man tillägga att de ljusa färgerna hör hemma i vissa århundraden vilket Michail Alpatov omskriver i sin stora bok Ryskt Ikonmåleri först publicerad i Sovjet 1974.
Han skriver följande om färgerna i olika århundraden i ryskt ikonmåleri: Citat: Redan i 1200-1300-talens ikoner skymtar en förkärlek för rena och klara färger som inte störs av några glansdagar eller bryts av skuggor i guld. I dess tidiga ikoner dominerar framför allt den glödande cinnoberröda färgen som ett uttryck för glädje och fest. Slut citat
Alpatov fortsätter förklara:Citat: 1400-talets ikonmåleri i Novrogod bevarar den traditionella förkärleken för klara, klangfulla färger med dominas för den cinnoberröda tonen. Slut citat.
Citat:
Allt detta försvinner i ikonmåleriet på 1500-1600-talen. Nu dominerar de mörka tonerna, först är de mättade och ädelt väljudande, men så blir de allt dovare, det är jordfärger med en kraftig tillsats av svart. Slut citat.
Ikon är en religiös bild av en helig person som används vid tillbedjan i grekiska och i den ryska ortodoxa kyrkan.
© GALLERY JT AB
Flera verisioner av Maria som ikon finns läs mer nedan.
Även flera olika verisioner av Hodegetria finns, läs mer nedan.
Ikonbegreppet är inte knutet till något speciellt underlag, medium utan ikoner finns på t.ex. både trä, sten, duk, elfenben och metall.
Särskilt fram till 1500-talet är ikoner osignerade och flertalet av konstnärerna är okända till namnet.
I rysk tradition gäller detta även senare.
En av de allra mest kända och omtyckta motiven är den här ikonen alltså föreställande Maria som pekar på sin son vägen till frälsning.
Klostret med namnet Panagia Hodegetria i Konstantinopel byggdes för att förvara original ikonen målad av evangelisten Luke med en bild med korset på baksidan.
Ikonen togs från det heliga landet till Konstantinopel,(idag Istanbul) av Eudocia kejsarinna.

Beskrivning ikon
Ikon målad på duk monterad på träkonstruktion som tyder på att ikonen kan ha varit del i altarskåp, möbel eller i ett så kallat mariaskåp.
Ikonen har små färgbortfall som kan bero på ålder eller skador samt färgbortfall omgiven av svarta ringar som kan tyda på brännskador.
Denna ikon kan sägas ha ikonoklastiska drag då den exempelvis saknar både gloria runt Marias huvud och även den heliga skriften i Jesusbarnets hand, läs mer om ikonoklasm i öst och i väst nedan.
De stora inslagen av svart färg i målningen överenstämmer med Alpatovs beskrivning över ryskt måleri på 1500-1600-talet enligt citat ovan.
Denna ikon saknar signering vilket överenstämmer med ryskt tradition där ikoner ofta är osignerade, det finns undantag exempelvis från 1400-talets ryska ikonmåleri.
Vid en enkel undersökning med förstoringsglas så framträder ett tunt metallskikt, troligen aluminium under själva målningsskiktet.
Storlek: 21,9 x 26,7 cm.
Det är upp till köparens eget ansvar att själv göra en egen bedömning och värdering av konstverket. Se även punkt 2 i försäljningsregler nere till vänster under Information.
För sanningshalt och innebörd av text som påförts konstverk bifogar Gallery JT AB sin tolkning men kan ej utfärda någon garanti.
Gallery JT ABs textinformation ska inte jämställas med vetenskaplig information.
© GALLERY JT AB
Genom historien har många ikoner räddats ur brinnande kyrkor och kapell då de anses vara heliga och de har då helt enkelt kastats ut och många ryska ikoner räddades på detta sätt vid den ryska revolutionen som ägde rum 1917.
De ryska ikonerna anses knappast ha influerats västerifrån förrän vid mitten av 1600-talet.
I en stor integrerad historisk/teknisk analytisk studie med forskare och vetenskapsmän från flera länder däribland Italien och Portugal har flera postbysantiska ikoner från 1500-talet och 1600-talet med liknande färger och underlag som denna ikon undersökts för att fastställa deras originalitet och upphovsmän och ålder. Tyvärr kan ingen del av denna mycket omfattande analys presenteras här på grund av upphovsrätt.
Vad som görs vid denna typ av analytiska studier är kortfattat att undersöka målerimaterial inkluderat olika sorters färger och underlag i olika lager och fernissa som ofta har påmålats för att konservera målningarna och kombinera undersökningarnas resultat med de kunskaper som konsthistoriker har.
© GALLERY JT AB
År 431 Ephesus
Ett kyrkligt råd för hela den kristna kyrkan gjorde benämning Mary of Theotokos officiell.
Nedan följer ikonens namn på olika språk. 
English: Mother of God, bearer of god.
Grekiskt nam: Οδηγήτρια,
Grekiskt namn: Mary Theotokos, Hodegetria
Ryskt namn: Одигитрия På ryska betyder Hodegetria: Putevoditel/nitsa som betyder Väg-Guide.
Originalikonen sägs ha målats av evangelisten Luke och har namnet Hodegetria.
På baksidan av denna ikon finns en bild av korset.
Det finns flera olika varianter av denna ikon med Maria och barnet som också kallas Madonnabilder och här nämns några som varit populära i olika århundraden:
Oumilenie
: Maria och barnet har en närmare relation än tidigare och den kallas för Ömhetens Maria.
Maria Glykophilousa: Barnet sträcker sig fram och Maria möter barnet kind mot kind med en lätt puss.
Korsúnskaja: Den mest innerliga av de ryska madonnorna och här visas ansiktena i närbild.
Maria Galaktrophousa: Den ammande Maria är den mest intima av de bysantiska madonnatyperna och den fick stor spridning i Italien under 1300-talet.
År 527-1453 Bysantisk konst
Justianius regering 527-565.
Justanius var en konsternas beskyddare och de verk han bekostade har en kejserlig storhet och Justianius förenade politisk och andlig auktoritet i bilder som tycks framställa ett himmelskt och inte ett jordiskt hov. I en ikonbild avbildades kejsaren Justianius till exempel som Kristus och kejsarinnan Teodora som jungfrun Maria!
Med Bysantisk konst menas vanligtvis den konst som producerades i Östrom och det Bysantiska riket från Justianius regenttid till Kostantinopels fall 1453 efter Kristus då staden erövrades av Turkarna.
Efter 1453 fortsatte ikonmåleriet i många länder som ingick i Bysans kulturella sfär utan att utgöra en del av det till exempel i Bulgarien, Serbien och Ryssland och även Venedig som tillhörde den västeruropeiska kultursfären men som påverkades starkt av det Bysantiska riket.
Ikonmåleriet fortsatte även i följande stater: Grekland, Rumänien, Macedonia, Albanien, Serbien, Kroatien m.fl.
Med Bysantisk konst avses ibland även kristen konst som tillverkades i de Osmanska riket efter 1453 samt även den konst som oavbrutet fortlevt i Grekland, Rysland, Balkan och andra östliga ortodoxa länder ända in i nutiden.
Med benämningen postbysantisk konst menar man den religiösa konst som producerades efter år 1453 som genom delad trosuppfattning och rötter gjorde att Bysantiska konst traditioner fortlevde i framförallt Grekland, Ryssland och i öststater.
Alfred Westholm berättar i bokverket Tidens konsthistoria att traditionen kunde fortleva i flera av klostren då turkarna lämnade sina undersåtar religionsfrihet.
© GALLERY JT AB
Ikonoklasm kort sammanfattning
Betydelsen av ikonoklasm (engelska iconoclastic) är ett attackerande av etablerade seder och idéer.
726 efter Kristus utfärdar kejsar Leo III ett påbud som förbjöd dyrkan av bilder.
Den bildstorm eller strid som då uppstod emellan väst och öst betydde den slutliga brytningen mellan katolsk och ortodox tro.
På det teologiska planet handlade bildstormen om förhållandet mellan Kristi mänskliga och gudomliga person och socialt samt politiskt handlade ikonoklasm om en maktkamp mellan stat och kyrka.
Ikonoklasterna i östra delen av riket leddes av kejsaren och man insisterade på en bokstavlig tolkning av det bibliska förbudet mot snidade bilder och de ville begränsa den religiösa konsten till abstrakta symboler och djur- växtformer.
Ikonofilerna också kallade ikonodulerna leddes av munkarna till större delen i väst och där blev kejsarens påbud i huvudsak overksamt.
Leo IIIs son Constantine V, (Copronymus) fortsatte för övrigt att genomdriva Leos arbete och han förföljde bild-tillbedjarna ännu mer.
726-843 Bildstriden upphörde i och med Theodora mobiliserade ikonodulerna och fattade beslut om att restaurera ikonerna 843.
Det var för övrigt två kejsarinnor, Irene  som 787 sammankallade det andra kyrkorådet i Nicaea och Theodora som räddade ikonerna från total utplåning.
De båda kejsarinnorna Irene och Theodora stödde Johannes av Damaskus teologi som innebar att man såg ikonerna som en fortsättning på det gudomligas inkarnation i det skapande där det gudomliga hade skapat en avbild genom den första människan Adam och tagit kropplig gestalt i Jesus Kristus.
787  Det andra kyrkorådet i Nicaea motsatte sig ikonoklasmen.

© GALLERY JT AB
Inom den katolska kyrkan/den västliga kyrkan finns endast några få begränsade exempel på ikonoklasm eller bildstorm:
Detta är en kortfattad sammanfattning av information om iconoclasm bildstorm i väst:
Översättningsproblem av grekiska ord från det andra rådet i Nicea ledde till att Frankiska biskopar motsatte sig detta och det nämns ett ytterligare skäl till att de motsatte sig tillåtandet av bilder nämligen att: eftersom deras folk just hade konverterats från avgudadyrkan så var de misstänksamma mot allt som kunde likna det.
År 790 tillkom det berömda vederläggningen Libri Carolini" or "Capitulare de Imaginibus

Påve John VIII (872-82) sände en bättre översättning av rättsakten från rådet som hjälpte särskilt mycket för att undanröja missförstånd och hela dekretet från det andra konciliet i Nicea accepterades sedan av hela den västliga gruppen av länder.
© GALLERY JT AB
Det finns några enstaka fall av Ikonoklasm i väst: Claudius, biskop av Turin (d. 840),  824 förstörde alla bilder och kors i sitt stift och förbjöd pilgrimsfärder, anlita förbön av helgon, dyrkan av reliker, även tända stearinljus, med undantag för praktisk tillämpning.
Många biskopar av imperiet och en frankisk abbot, Theodomir, skrev mot honom (PL CV), han dömdes av en lokal synod. Agobard Lyons tänkte samtidigt  att inga yttre tecken på vördnad bör ägnas åt bilder, han hade några anhängare.
Walafrid Strabo ( "De. Eccles. Rerum exordiis et incrementis" i Polen, CXIV, 916-66) och Hincmar av Reims ( "Opusc. C. Hincmarum Lauden." Xx, i PL CXXVI) försvarade den katolska praxisen och bidrog till att sätta stopp för de exceptionella principerna hos frankiska biskopar.

Så sent som den elfte århundradet hade biskopen Jocelin av Bordeaux fortfarande Iconoklasm idéer som han blev starkt tillrättavisad för av påve Alexander II.

Luther själv uppges för övrigt ha haft ikonoklastiska ideéer men ändrade sig.
Calvinism (Jean Calvin) Ikonoklasm ägde rum i de 17 provinserna idag Holland, Belgien, norra delarna av Frankrike på 1500-talet och även i England på 1600-talet då stor förstörelse ägde rum. Statyer och målningar förstördes under den calvinska reformationen.
Det första världskriget innebar ett dråpslag mot långvariga kulturella rysk-tyska relationer.
I det andra världskriget förstördes både kyrkor, ikoner och fresker i något som benämns som en kulturell katastrof.
© GALLERY JT AB
Informationen om ikoner och religion/historia i denna beskrivning kommer huvudsakligen från dessa källor:
Tidens Konsthistoria, Tidens förlag Stockholm1948.
The history of art, Viscount 1985
Ryskt ikonmåleri, Michail Alpatov, Gidlunds förlag 1984.
den ryska titeln är: Drevnerusskaja ikonopis.
Egnon Sendler S.J. Icones byzantines de la Mére de Dieu, Desclée de Brouwer, Paris, 1992.
Konsten H.W.Jansson professor i konsthistoria 3:e utgåva bearbetad av Antony F. Jansson, Bonniers, 1985.
Privata Affärer 2008 01
Modersmal Ryssland.com.
SKT 10/2010 Svensk kyrkotidning.
Allmänt om ikoner i den Ortodoxa kyrkan
www.ortodoxakyrkan
Michael C. Tinkler. The Catholic Encyclopedia, Volume VII. Published 1910.
New Catholic Dictionary.
Internationellt ikonsymposium i Stockholm av Magnus Forsting 2003

Övrig historisk, religiös och annan information i denna text är allmänt kända kunskaper.
Gallery JT ABs textinformation ska inte jämställas med vetenskaplig information.
© GALLERY JT AB
GALLERY JT AB ÄR ETT SERIÖST FÖRETAG SOM ALDRIG HAR HAFT NÅGON REKLAMATION FRÅN NÅGON KUND I NÅGOT SAMMANHANG.
Gallery JT AB tillåter ej kopiering av bilder och text och ej in line länkning, eller så kallad hot linking till bilder.
-Se information angående upphovsrätt.
-Se Användarvillkor för denna webplats under information längst ned till vänster.
Ovanstående information är kontrollerad och sammanställd av Gallery JT AB juni 2010.

Denna produkt inkom i vårt sortiment den onsdag 08 september, 2010.
Recensioner
Varukorg
...är tom
Logga In
E-postadress:
Lösenord:


Ny Kund

Glömt Lösenord?
Notifiering
NotifieringarUnderrätta mig om uppdateringar/nyheter om Ikon Maria Theotokos Guds jungfrumoder Hodegetria sent 1600tal(?
Tipsa en vän
 
Tipsa en vän om den här produkten.
Recensioner
Skriv en recensionSkriv en recension om denna produkt!
Språk
Svenska English
Valutor

All pictures and information - Copyright © GalleryJT AB © Konstverk är skyddade i enlighet med svensk upphovsrättslag Gallery JT AB