Gallery JT AB Mitt konto  Varukorg  Kassa  
  Hem » Katalog Sui generis allt innehåll © Gallery JT AB » 2.0 Konst säkert förvar » Mitt konto  |  Varukorg  |  Kassa   
Kategorier
1 SUI GENERIS: (2)
1.1Info Betaln.alternativ m.m (9)
1.2 Jämför REA-erbjudanden. (24)
1.3 LÄNKAR Art-Price butik m.m. (5)
1.4 I Bank Brittiska Romantikens (1)
2.0 Konst säkert förvar (23)
2.1 OPPONENTERNA! Förvaring bank (3)
2.2 Impressionister från Sverige (2)
2.3 Carl Larsson (3)
2.4 A-B-C målningar! (3)
3. Oljemålningar (54)
5. Speciella erbjudanden! (10)
6. AUKTIONER online Lämna BUD nu (16)
7.Akvareller/Gouacher (15)
Affischer sign/sällsynta (5)
Afrika Kina Indien (2)
Antikt,möbler 1700-tal m.m (6)
Bengt Olson (3)
Design vintage väskor (3)
Great art Den bästa konsten
Kommer snart till Gallery JT AB (8)
Konst-Glas (12)
Konstnär utställning nu (1)
Litografier/Etsningar (28)
Originalkonst övriga tekniker (6)
Religiös konst/ikoner (2)
Signerad keramik (23)
Silver,guld silverljusstakar m.m (8)
TENN (1)
Uställning1: PORT Akrylmålningar (8)
Utställn2:
Utställn3
Nyheter.

ID kontroll information
0kr
Sök
 
Använd nyckelord för att hitta den produkt du söker efter.
Avancerad sökning
Information
ANVÄNDARVILLKOR för webplatsen in-line-Länkning till bilder ej tillåten, Avsägelse av garantier, begränsning av ansvarsskyldighet m.m.ANVÄNDARVILLKOR för webplatsen in-line-Länkning till bilder ej tillåten, Avsägelse av garantier, begränsning av ansvarsskyldighet m.m.
Köpinformation betalsättKöpinformation betalsätt
Villkor Kopiering av bilder text ej tillåten ©UpphovsrättVillkor Kopiering av bilder text ej tillåten ©Upphovsrätt
Företagsinformation Om oss,om provenienserFöretagsinformation Om oss,om provenienser
Möjlighet till kontaktfrågorMöjlighet till kontaktfrågor
PayPal, BIC IBAN BG och PAYSON betallänk VISA MasterCard, InternetBankPayPal, BIC IBAN BG och PAYSON betallänk VISA MasterCard, InternetBank
Auktioner online REGLER och informationAuktioner online REGLER och information
Lagen avseende Elektroniska anslagstavlor upphovsrätt. FörtalLagen avseende Elektroniska anslagstavlor upphovsrätt. Förtal
Prissättning & värderingar Frakt & ReturerPrissättning & värderingar Frakt & Returer
Ny kund! Registrera dig! Varukorg! Lösenord!Ny kund! Registrera dig! Varukorg! Lösenord!
Försäljningsregler 2009 01 01Försäljningsregler 2009 01 01
Förtydligande av försäljningsreglerFörtydligande av försäljningsregler
Payson Faktura köpeavtalstextPayson Faktura köpeavtalstext
Kontakta ossKontakta oss
Oljemålning signerad E Josephson obs:Förvaras i bankvalv. 0kr

Signerad oljemålning E Josephson på duk säljes till högstbjudande.
Pris/marknadsvärde. Överenskommelse om prisnivå träffas mellan intressent/köpare och Gallery JT AB. Se Förtydligande av Försäljningsregler under information.
Det är upp till köparens eget ansvar att själv göra en egen bedömning och värdering av konstverket. Se även punkt 2 i försäljningsregler nere till vänster under Information.
För sanningshalt och innebörd av text som påförts konstverk bifogar Gallery JT AB sin tolkning men kan ej utfärda någon garanti.
Gallery JT ABs textinformation ska inte jämställas med vetenskaplig information
Det är upp till köparens eget ansvar att själv göra en egen bedömning och värdering av konstverket. Se även punkt 2 i försäljningsregler nere till vänster under Information.
NORDISKT LJUS! LANDSKAPSMÅLNING sign. E Josephson.
Målningen förvaras i bankvalv av säkerhetsskäl.
Källor: Källorna till informationen om Ernst Josephson är angivna i texten.
Författarna är Andreas Lindblom, Per-Olov Zennström, Richard Bergh, Brita Birnbaum och Barras Hills bok impressionisterna samt Richard Bergh 1893 Ord och bild Målaren Ernst Josephson: Hans kolorit och teknik
OBS! ALLA VÄRDEFULLA OBJEKT FÖRVARAS I BANKVALV.
-
FÖR VISNING AV ENSKILT OBJEKT VAR VÄNLIG KONTAKTA GALLERY JT AB FÖR VIDARE INFORMATION! 

Impressionistisk landskapsmålning olja på duk signerad E Josephson, årtal otydligt 80/ 88/1904 under namnsigneringen.
För sanningshalt och innebörd av text som påförts konstverk bifogar Gallery JT AB sin tolkning men kan ej utfärda någon garanti.
Ernst Josephson(1851-1906)
Josephson drabbades av sinnessjukdom 1888 men fortsatte att både måla och teckna under sin sjukdomstid.
Bergh berättar om målningen Strömkarlen att Josephson gick och bar på en dröm om denna målning i 12 år efter sitt uppehåll i Eggedal i Norge 1972 och målningen färdigställdes av Josephson först 1884.
Här presenterad landskapsmålning kan också den liksom Strömkarlen ha målats av Josephson helt eller delvis ur minnet från en resa kanske en resa i Dalarna eller Norge som omnämns nedan enligt källorna till denna text om Ernst Josephsons måleri.
Fågeln i målningen är oproportionellt stor och Andreas Lindblom skriver: citat: Josephsons och Hills sjukdomskonst. När förnuftets ljus slocknade, började dessa genier skapa i andra former och färger än förut; när den vanliga reflexionen kopplas av, stiger det undermedvetna fram. Handen, som det förefaller oförmögen till vedertagna perspektiv, proportioner och färgval, finner nya uttryck. slut citat
Johan Cullberg som skrivit kapitlet Carl Fredrik Hill. Personen och sjukdomen i Nationalmuseums bok Carl Fredrik Hill, 1999 berättar att Hill och Josephson möttes på ångaren Falken år 1873, Köpenhamn-Lübeck och att det öde de skulle ha gemensamt var att de båda skulle komma att räknas bland Sveriges största målare samt att de båda skulle bli inlagda på sjukhus för den sjukdom som först långt senare fick beteckningen Scizofreni.
Många begränsar och associerar tyvärr helt felaktigt Ernst Josephsons konst från sjukdomstiden 1888-1906 till enbart de teckningar som han då utförde. Att Josephson målade med olja på duk även under denna tid finns många bevis för till exempel berättar Andreas Lindblom i boken Svensk konst från stenåldern till rymdåldern följande citat: I motsats till Josephson målar Hill föga under sjukdomstiden; han ritar istället tusentals blad med färgkritor. slut citat 
Karl Wåhlin har tidigt kartlagt mycket av  Josephsons liv och verksamhet inklusive sjukdomsårens produktion.
Eftersom siffror under signeringen är mycket svårtydda så kan det vara svårt att fastställa exakt år som målningen är målad, målningen kan t.ex. vara helt eller delvis målad innan Josephsons sjukdomstid och signerad och ev. färdigställd av Josephson när hans sjukdom utbrutit. Helt klarlagt anses det vara att Josephson fortsatte att verka som konstnär under hela sin sjukdomstid fram till sin död 1906:Fogdtals konstlexikon citat: Under hela sin sjukdomstid fortsattte Josephson att verka som konstnär
slut citat.
Fogdals konstlexikon sammanfattar även Ernst Josephsons stora betydelse för svensk konst så här citat: Ernst Josephson är en central gestalt i svensk 1800-tals konst och även av stor betydelse för svensk 1900-tals konst.
slut citat.
Ett exempel på målning som Josephson utförde både när han var frisk och under sjukdomstiden är den häftigt dramatiska Falskspelaren: Källa Konstens Värld AB Kulturhistoriska förlagen 1977 uppger: citat: Sina märkliga idekompositioner målade han åren innan sjukdomen bröt med honom- den som färg nästan mystisk förandligade La joi de vivre och den häftigt dramatiska Falskspelaren (den senare påmålad under sjukdomstiden). Konstens värld uppger även citat: De teckningar och målningar som blev till under konstnärens sjukdomstid blev uppmärksammade först efter hans död. slut citat
Richard Bergh skriver i Ord och Bild 1893
Målaren Ernst Josephson beskriver hur Josephson till skillnad från Bergh själv  och de andra svenska moderna konstnärerna som försökte nå högsta möjliga ljusverkan och illusion så fann Josephson något översinnligt och gudomligt, Richard Berg skriver att Ernst Josephson var den ende verklige koloristen ibland dem.
Richard Bergh berättar att han inte vet någon som utövat något nämnvärt inflytande på Ernst Josephson med undantag av Manet under Manets första period då Manet var inspirerad av konstnärerna Velasquez, Ribera, Frans Hals och framförallt Goya.
Tekniklikheter nämner Bergh vara breda penseldrag och saftig färg.
Bergh berättar även att Josephson som friluftsmålare använde bleka, gredelina eller tunna blå toner och Bergh berättar om konstverket Strömkarlen, 1884 en milstolpe på den svenska konstens utvecklingsbana:  del av citat: När Josephson själf blef friluftsmålare, när han, sittande midt i det bländande solljuset på spången öfver en fors i Norge..., så var det visst ej för att under ett slafviskt naturkopierande tillämpa några teorier om etn allena saliggörande ljus och luftverkan...Han hemtade ur naturen, vhad han ansåg lämpligt, tog resten ur sin egen, på färger så rika fantasi.
Det var för att finna de element hvarmed han kunde skapa det starkaste möjliga, symboliska uttryck åt en i åratal närd målartanke. Han hemtade ur naturen, hvad han ansåg lämpligt, tog resten ur sin egen, på färger så rika fantasi.
slut citat sid.114. Ord och Bild 1893.
-I denna målning nu till försäljning hos Gallery JT AB syns den symbolik och fantasi samt de tunna blå toner och kanske särskilt i förgrunden de breda penseldragen och tjock färg liknande den som Richard Bergh år 1893 enligt ovan beskrev.
Storlek: 72,5 x 57,5 cm.
Proveniens/tidigare ägare:
Inköpt på Antikmässa av säljare uppenbarligen mest verksam i guldbranschen.  
Ernst Josephson(1851-1906) är grundaren till Opponenterna,
en annan känd medlem var Carl Larsson.
Målningens signering: E Josephson Angående kluddighet i början av signeringen: Under bokstaven E ser det ut som om konstnären först skrivit bokstaven J och att han därefter valt att signera med E och därmed förkjutit hela signeringen en aning åt höger: Det J som därefter skrevs in är tunt och samtidigt ganska sirligt, mycket högt i förhållande till övriga bokstäver i signeringen, J-et ligger under och över resten av signeringsbilden vilket för övrigt även det är vanligt för Josephsons signeringar.
För sanningshalt och innebörd av text som påförts konstverk bifogar Gallery JT AB sin tolkning men kan ej utfärda någon garanti.
Årtal: under s:et i signeringen står årtal  88 eller 80 understryket. Om målningen är målad på 1880-talet styrks även av uppgifter om Ernst Josephsons dåvarande påverkan från impressionismen -se nedanstående källor.
© GALLERY JT AB
Josephson besökte för övrigt redan 1874 och 1876 impressionisternas genombrottsutställningar och
det finns klart beskrivet hur Josephson både kopierade och tog efter de intryck han fick av andra konstnärer: Han besökte bl.a. alla ledande gallerier på kontinenten.
Denna målning är både signerad och daterad se separata bilder på signeringen.
I denna målning syns flera kännetecken för Ernst Josephsons konst enligt nedan citat från följande författare: Henrik Cornell, Birgitta Birnbaum, Per-Olov Zennström, Erik Blomberg.
Citat ur Barras Hills bok: Impressionisterna finns även med i beskrivningen nedan för att illustrera vad som påverkade E. Josephson på 1870-1880-talet.
Denna oljemålning innehåller typiskt för Josephson:
1. Nationalism och realistiskt och romantiskt måleri.
2. Torr kolorit och fullödigt färgspekrum med starka färger.
3. Påverkan från det franska landskapsmåleriet.
4. Användande av mystiska symboler och placeringen av dessa: -Se  den centrala placeringen av symbolen i målningen, (tjädern).
5. Pointellistisk påverkan från impressionisterna.
Konstforskare och andra specialister får uttröna detta konstverks exakta tillblivelse samt vilken utsikt som är avmålad. Tänk på att till exempel Josephsons nordiska målning Näcken är målad i Paris! kommentar: -Josephson kunde måla vad han ville närhelst han ville! (Kopior av Rembrandt eller mästerliga impressionistiska målningar.)
Ernst Josephson reste även till Dalarna på 1880-talet.
Ernst Josephson: Ledaren av Opponenterna
Enligt kända uppgifter om Ernst Josephson är det klarlagt att han målade både i atelje och ute i det fria, i bl.a. Sverige, Norge och i Frankrike. Ernst Josephson är känd för sitt både realistiska och romantiska måleri men han var påverkad av alla kända konstinriktningar mellan 1870-1910.
Ernst Josephson lärde sig måleri genom att i Holland kopiera de stora mästarna, (bl.a. Rembrandt). Han studerade i sin ungdom konst i alla de större gallerierna på kontinenten!

Kortfattat om impressionismen ur Barras Hills impressionisterna:
citat: Det var när den första gruppen visade sina verk i Paris 1874 som den franska publiken lärde känna de stora namnen: Monet, Renoir, Degas, Sisley och Pisarro. De förde med sig ny teknik och nya revolutionerande grepp inom konsten genom att måla utomhus och genom att högt och tydligt tillkkännage att ljuset var den ledande principen i deras arbete, inte formen eller innehållet. slut citat
Bland andra Henrik Cornell i Den svenska konstens historia under 1800-talet, och Erik Blomberg i Ernst Josephsons konst har skrivit om Ernst Josephsons impressionistiska måleri, se citaten nedan.
Britta Birnbaum/Målningar på Nationalmuseum har skrivit om Ernst Josephsons realistiska och romantiska måleri, se citat nedan.
Citat ur den svenska konstens historia under 1800-talet av Henrik Cornell s. 277: citat: Det är inte någon tillfällighet att Josephsons verk visar prov på alla de inriktningar, som avlöst varandra i måleriet mellan 1870 och 1910. Trots hans koloristiska mästerskap var konstverkets form och färg för honom framför allt ett medel att giva uttryck åt hans eget känsliga och överfödande inre liv. Han hade som han själv sagt citat: ett hjärta som gav och gav och för att kunna giva grep han eller skapade alla de skiftande möjligheter av stil och form , som vi se i hans verk. slut citat 
s270: citat: Helt visst bidrog mötet med den svenska inhemska och svenska Parismåleriet och bekantskapen med Courbets och Manets konst på ett avgörande sätt till att utlösa Ernst Josephsons egna krafter. Men man får dock inte förbise, att det ständigt fanns ett fast band mellan den känslige lyrikern, den kanske mystiske symbolisten och det visuella målargeniet. slut citat
Blomberg angående målning från 1881 citat: Även här är tekniken avancerad, i touchen nästan pointellistisk. Samma maner har han använt i en liten gouache från den franska landsbygden, som jag nyligen funnit, också där för att få fram atmosfären och ljusglittret. Josephson var vid denna tid flera gånger ute vid Barbizon, där det redan fanns en svensk målarkoloni.
Ernst kan ha fått smak på friluftsmåleriet genom Hugo som var helt inställd på det nya sättet att måla -utan klassiska hämningar.
Slut citat. 
Birgitta Birnbaum/Målningar på Nationalmuseum citat:
Ernst Josephson var i sin ungdom en ledande gestalt i svenskt konstnärsliv, i sitt förbund med naturmystik och saga var Josephson en udda, särkilt i det realistiska åttiotalet. Muséets Näcken är i sin nordiska mollton till trots målad i Paris. Efter tidens krav prövade konstnären två år senare sin drömvision ute i det fria. Resultaten blev Strömkarlen i Prins Eugens samlingar på Waldemarsudde. Slut citat.
Enligt Henrik Cornell var det när Josephson kom i kontakt med det visuella franska måleriet betecknande att han då upplevde sin största konstnärliga kraftutveckling.
Denna impressionistiska landskapsmålning av Josephson visar på Josephsons förmåga att ta efter och kopiera olika konstinriktningar i sin tid även innefattade påverkan från impressionisternas landskapsmålningar och inte enbart impressionistisk påverkan i två porträtt på så sätt som Henrik Cornell en aning förvånad konstaterar i  Den svenska konstens historia under 1800-talet: han skriver:
Ernst Josephson tog från skilda håll eklektiskt emot intryck som inverkade på hans formgivning samt att Josephson hade lärt känna impressionisternas och Manets konst, citat: vilket dock för övrigt endast röjer sig i ett fåtal av hans porträtt, (Pelle Staaf 1885, Louise Breslau 1886). slut citat.
Per-Olov Zennström: ERNST JOSEPHSON Kungl boktryckeriet P.A Norstedt & Söner förlag 1946
Även Per-Olov Zennström förväntade sig att det skulle upptäckas mer av impressionism i Ernst Josephsons konst för han skriver,s. 73: citat: Ernst Josephson nämner inte impressionisternas utställningar 1874 och 1876 i sin korrespondens. De förbindelser med impressionisterna som kunnat rekonstrueras hittills hänför sig till 1880-talet. Slut citat
Erik Blomberg ger en fullödigare bild av Josephsons påverkan från impressionisterna.
Av citatet ovan framgår även att Per-Olov Zennström förväntade sig att Ernst Josephsons förbindelser med impressionisterna i framtiden skulle komma att bli mer rekonstruerade.
Denna målning som troligen hänför sig till 1880-talet visar på att Ernst Josephsons kontakter med impressionisterna och deras nya syn på ljusbehandling ute i det fria påverkade Ernst Josephson. I målningen kan man även se Ernst Josephsons symbolik och nationalism, stundtals torra kolorit å andra sidan ett fullödigt färgspektrum med starka färger.
-KÖPAREN AV DENNA ERNST JOSEPHSON MÅLNING FÅR ALLTSÅ ALLT DET SOM ERNST JOSEPHSON ÄR KÄND FÖR.

info@galleryjt.se  Se information i särsklid kategori och information längst ned till vänster på huvudsidan!-LÄS MER OM JOSEPHSON OCH OPPONENTERNA;-Se olja signerad Carl Larsson!
Informationen ovan  är utformad, sammanställd och kontrollerad av Gallery JT AB  2010.

Gallery JT AB tillåter ej kopiering av bilder och text och ej in line länkning, eller så kallad hot linking till bilder.
-Se information angående upphovsrätt.
-Läs Användarvillkor och försäljningsregler m.m. för denna webplats under information längst ned till vänster.
© GALLERY JT AB
GALLERY JT AB ÄR ETT SERIÖST FÖRETAG SOM ALDRIG HAR HAFT NÅGON REKLAMATION FRÅN NÅGON KUND I NÅGOT SAMMANHANG. 
 

Denna produkt inkom i vårt sortiment den söndag 11 maj, 2008.
Recensioner
Varukorg
...är tom
Logga In
E-postadress:
Lösenord:


Ny Kund

Glömt Lösenord?
Notifiering
NotifieringarUnderrätta mig om uppdateringar/nyheter om Oljemålning signerad E Josephson obs:Förvaras i bankvalv.
Tipsa en vän
 
Tipsa en vän om den här produkten.
Recensioner
Skriv en recensionSkriv en recension om denna produkt!
Språk
Svenska English
Valutor

All pictures and information - Copyright © GalleryJT AB © Konstverk är skyddade i enlighet med svensk upphovsrättslag Gallery JT AB