Gallery JT AB My Account  Cart Contents  Checkout  
  Home » Catalog Sui generis © Gallery JT Ltd » Villkor Kopiering av bilder text ej tillåten ©Upphovsrätt My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
1 SUI GENERIS: (2)
1.1 Info Payment methodsFIND US (9)
1.2 Compare sale offers. (24)
1.3 LINKS Artprice shop and more (5)
1.4 In bank British romanticism (1)
2.0 Fine art. Stored safely. (23)
2.1Open air movement/bank vault (3)
2.2 Impressionists from Sweden (2)
2.3 Carl Larsson (3)
2.4 A-B-C paintings! (3)
3. Oil paintings (54)
5. Special offers! (10)
6. AUCTIONS online: Sale on bid (16)
7.Water colours/Gouaches (15)
African Chinese Indian arts (2)
Antiques/Furniture/18th century (6)
Art glass (12)
Artist exhibition online now (1)
Bengt Olson (3)
Design vintage bags (3)
Exhibition3
Lithographs/Etchings (28)
Online Exhibition1: PORT Acrylic (8)
Online exhibition2
Other original art (6)
Posters signed/rare (5)
Religious art/icons (2)
Signed ceramics (23)
Silver,gold,silver candlesticks  (8)
The very best in art. Great.
TIN/PEWTER (1)
Upcoming products (8)
What's New?

Identity check information
$0
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Information
Terms of use,in-line linking to images is not allowed, disclaimer, limitation of liabilityTerms of use,in-line linking to images is not allowed, disclaimer, limitation of liability
Privacy Notice,©Copying of text & images not allowedPrivacy Notice,©Copying of text & images not allowed
Buyer information PG,BG, Paypal,IBAN BIC, Payson; Visa, MastercardBuyer information PG,BG, Paypal,IBAN BIC, Payson; Visa, Mastercard
Auction procedure items category 6Auction procedure items category 6
Shipping & Returns estimates valuationsShipping & Returns estimates valuations
Gallery JT Ltd about us, about provenancesGallery JT Ltd about us, about provenances
Law against copying text and or images to public notice boards.Libel. Defamatory.Law against copying text and or images to public notice boards.Libel. Defamatory.
New customer! Register! Password! Members shopping cart! Visitors shopping cart.New customer! Register! Password! Members shopping cart! Visitors shopping cart.
Elucidation of conditions of saleElucidation of conditions of sale
CONDITIONS OF SALE 2009 01 01CONDITIONS OF SALE 2009 01 01
About Payson invoiceAbout Payson invoice
Contact UsContact Us
Villkor Kopiering av bilder text ej tillåten ©Upphovsrätt Villkor Kopiering av bilder text ej tillåten ©Upphovsrätt

KOPIERING AV BILDER TEXTER ÄR EJ TILLÅTEN
Gallery JT AB respekterar till fullo gällande lagstiftning samt den tolkning som Moderna Museet återger på sin hemsida med följande lydelse citat: Texter och bilder är skyddade i enlighet med upphovsrättslagen (SFS 1960:729).
Skyddet innebär att konstverken inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetsinnehavaren.
Ex. på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av verket till websida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket oavsett metod. Slut citat.
Gallery JT AB tillåter inte kopiering av text och bilder utan särskilt medgivande.
Bilder och text är skyddade i enlighet med 49 § Upphovsrättslagen.
BILDERS URSPRUNG KAN KONTROLLERAS.
Brott mot upphovsrätten kan ge två års fängelse.
BROTT MOT UPPHOVSRÄTTEN KAN MEDFÖRA SKYHÖGA SKADESTÅNDSBELOPP!
 I Sverige prövades nyligen ett piratmål/copyright stöld där de åtalade ägarna till en webplats/fildelnings saijt befanns skyldiga till medverkanansvar och de dömdes till ett års fängelse för deras del av brottsligheten. De dömdes även till att betala ett skadestånd på 30 miljoner kronor. (355.006 USD).
-SE ÄVEN ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBPLATSEN!
Många är osäkra på vad upphovsrätten för bilder innebär.
Gallery JT AB informerar därför om vad som gäller enligt Gunnar Petri disputerad 2008 på Författarrättens genombrott.
Gunnar Petri är styrelseordförande i STIM
:
STIM=Svensk internationell upphovsrättsförening som bevakar musikers och konstnärers upphovsrättigheter.
1. Foton skyddas av upphovsrätten.
2. Det är verkets utformning som är skyddad.
3. Upphovsrätten träder i kraft automatiskt i den stund verket skapas och gäller i 70 år efter upphovsmannens död.
4. Upphovsrätten gäller numer i stort sett hela världen, (den fungerar olika bra i olika länder men skyddet finns).
5. För att ett alster ska räknas som verk och bli upphovsrättskyddad krävs ett visst mått av originalitet, så kallad verkshöjd: Hur man avgör det?
Gunnar Petri uppger: -Man har löst det så att i princip allt har verkshöjd.
Den som bryter mot upphovsrätten kan antingen bli stämd av rättshvaren eller ställd till svars av samhället och i vissa fall kan det ge fängelse.
Ovanstående information om vilka regler som gäller beträffande bilders upphovsrätt är hämtad ur en bilaga SMARTMEDIA utgiven av en av nordens största affärstidningar: Dagens Industri.
KOPIERING AV BILDER TEXTER ÄR EJ TILLÅTEN
I imaterialrätten finns en uttrycklig regel om skadestånd.
Gallery JT AB tillåter inte kopiering av text och bilder utan särskilt medgivande.
Bilder och text är skyddade © i enlighet med 49 § Upphovsrättslagen.
Av Lag(1960:729) framgår bl.a. i 2§ och 3§:
2§ Framställning av exemplar innefattar varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken form eller med vilken metod den sker och oavsett om den sker helt eller delvis.
3§ Då exemplar av ett verk framställes eller verket göres tillgängligt för allmänheten, skall upphovsmannen angivas i den omfattning och på det sätt god sed kräver.
ANGÅENDE ELEKTRONISKA ANSLAGSTAVLOR (förmedling av meddelanden på internet) gäller bl.a. nedanstående lag:
Lag (1998:112
1§ Denna lag gäller elektroniska anslagstavlor. Med elektronisk anslagstavla avses i denna lag en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden. I lagen avses med meddelande text, bild, ljud eller information i övrigt.
Uppsikt över tjänsten

4§ Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla skall, för att kunna fullgöra sin skyldighet enligt 5 § ha sådan uppsikt över tjänsten som skäligen kan krävas med hänsyn till omfattningen och inriktningen av verksamheten.
Skyldighet att ta bort vissa meddelanden
5§ Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla skall  den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om
2. det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 § kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att sända in meddelandet.
Skyldigheten enligt första stycket gäller också den som på tillhandahållarens uppdrag har uppsikt över tjänsten.
STRAFF
6 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 § döms till böter.
7 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 5 §
första stycket döms till fängelse i högst 2 år.
FÖRVERKANDE
8 § Datorer och annan egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt
7 § i denna lag får förklaras förverkade, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid sådant brott, om brottet fullbordats. Förverkande får helt eller delvis underlåtas om förverkandet är oskäligt.
Lag(2005:315)


Enligt åklagares information:
HD NEA 1991: Ägare av systemservern, systemoperatör kan dömas som medansvarig.
NEA 2000: MP3 målet tillgängliggörande till allmänheten.
2001-02 s.52 Medvetet sprider, främjar spridning kan dömas, medverkansansvar.

© GALLERY JT AB
GALLERY JT AB ÄR ETT SERIÖST FÖRETAG SOM ALDRIG HAR HAFT NÅGON REKLAMATION FRÅN NÅGON KUND I NÅGOT SAMMANHANG. 
© GALLERY JT AB
Gallery JT AB äger ensam nyttjanderätt till logotypen Gallery JT AB som den presenteras överst på Gallery JT ABs webplats www.gallerijt.se www.galleryjt.se www.galleryjtab.se www.galleryjtab.com www.galleryjtltd.com www.galleryjtltd.se
 


Continue
Shopping Cart
0 items
Log In
E-Mail Address:
Password:


New User

Forgot Password?
Bestsellers
01.*24 carat GOLD 70 pieces complete set in original portfolio!Sold
02.*HOGLUND ERIK(Quality glass designer) LAMP! SOLD
03.Bror Albert Valentin Goransson
04.Gunnar Nylund
05.Hans Norsbo. Big watercolour!
06.information about Gallery JT Ltd.
07.Lennart Sand SOLD!
08.Loman Anders the older one 1940ths, provenance. Obs big painting
09.SOLD! Bengt Olson framed llithography!
10.SOLD! Midsummer by Stig Borglind
Specials
Tapio Wirkala/ITTALA
Tapio Wirkala/ITTALA
$212
$159
Reviews
There are currently no product reviews
Languages
Svenska English
Currencies

All pictures and information - Copyright © GalleryJT Ltd © Work of art is protected in accordance with the Swedish copyright law GalleryJT Ltd