Gallery JT AB My Account  Cart Contents  Checkout  
  Home » Catalog Sui generis © Gallery JT Ltd » Försäljningsregler 2009 01 01 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
1 SUI GENERIS: (2)
1.1 Info Payment methodsFIND US (9)
1.2 Compare sale offers. (24)
1.3 LINKS Artprice shop and more (5)
1.4 In bank British romanticism (1)
2.0 Fine art. Stored safely. (23)
2.1Open air movement/bank vault (3)
2.2 Impressionists from Sweden (2)
2.3 Carl Larsson (3)
2.4 A-B-C paintings! (3)
3. Oil paintings (54)
5. Special offers! (10)
6. AUCTIONS online: Sale on bid (16)
7.Water colours/Gouaches (15)
African Chinese Indian arts (2)
Antiques/Furniture/18th century (6)
Art glass (12)
Artist exhibition online now (1)
Bengt Olson (3)
Design vintage bags (3)
Exhibition3
Lithographs/Etchings (28)
Online Exhibition1: PORT Acrylic (8)
Online exhibition2
Other original art (6)
Posters signed/rare (5)
Religious art/icons (2)
Signed ceramics (23)
Silver,gold,silver candlesticks  (8)
The very best in art. Great.
TIN/PEWTER (1)
Upcoming products (8)
What's New?

Art Market Insight free content
$0
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Information
Terms of use,in-line linking to images is not allowed, disclaimer, limitation of liabilityTerms of use,in-line linking to images is not allowed, disclaimer, limitation of liability
Privacy Notice,©Copying of text & images not allowedPrivacy Notice,©Copying of text & images not allowed
Buyer information PG,BG, Paypal,IBAN BIC, Payson; Visa, MastercardBuyer information PG,BG, Paypal,IBAN BIC, Payson; Visa, Mastercard
Auction procedure items category 6Auction procedure items category 6
Shipping & Returns estimates valuationsShipping & Returns estimates valuations
Gallery JT Ltd about us, about provenancesGallery JT Ltd about us, about provenances
Law against copying text and or images to public notice boards.Libel. Defamatory.Law against copying text and or images to public notice boards.Libel. Defamatory.
New customer! Register! Password! Members shopping cart! Visitors shopping cart.New customer! Register! Password! Members shopping cart! Visitors shopping cart.
Elucidation of conditions of saleElucidation of conditions of sale
CONDITIONS OF SALE 2009 01 01CONDITIONS OF SALE 2009 01 01
About Payson invoiceAbout Payson invoice
Contact UsContact Us
Försäljningsregler 2009 01 01 Försäljningsregler 2009 01 01

Gallery JT AB har i stort sett samma innebörd av sina försäljningsregler som Sothebys och texten lyder enligt nedanstående:
Ansvar för fel
Samtliga föremål säljs i befintligt skick och i enlighet med texten i beskrivning. Gallery JT AB förbehåller sig rätten att ändra beskrivning.
Ändringar eller tillägg anslås eller meddelas på webplatsen.

1. Det åligger köparen att innan köpet undersöka föremålet och bedöma dess skick och beskaffenhet.
2. Uppgift i beskrivning angående t.ex. proveniens, upphovsman, äkthet, skick, ålder, teknik, liksom uppgift som Gallery JT AB lämnat om föremålets allmäna kondition, eventuella skador, lagningar m.m. tjänar endast som vägledning för köparen vid dennes undersökning av föremålet.
3. Gallery JT AB svarar inte för om det av bild i beskrivning inte framgår ev. skador eller brister på föremålet.
4. Gallery JT AB svarar för att uppgifter i beskrivning, jämte ev. ändringar och tillägg om ett föremåls upphovsman vid tidpunkten för försäljningen  är angivna i enlighet med den grundliga undersökning som alla försäljningsobjekt som säljes av Gallery JT AB genomgår innan föremålet sätts ut till försäljning.
5. a) Gallery JT AB svarar inte för naturligt slitage, smärre skador och defekter, ev. uppfodring av dukar, ramars kondition, naturliga förändringar i material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä, klippta marger, fläckar och gulnader på grafiska blad.
b)Ur och urverk säljs som konstföremål och Gallery JT AB svarar inte för att de fungerar tekniskt som tidmätare.
c) Gallery JT AB ska utöva sådan rimlig noggrannhet vid informationsgivning såsom 
   överensstämmer med uppgiften som konsthandelsförsäljare i ljuset av:
   1. Tillhandahållen information från säljaren,
   2. högskoleutbildad och vetenskaplig noggrannhet och teknisk kunskap,
   3. generell relevant kunskapsbas från experter inom varje område vid den
       tidpunkt som informationen tillhandahålls.
5. d) Gallery JT AB friskriver sig från ansvar vid eventuellt utelämnande av information.
6. Föremål säljs ibland med särskilt utlåtande/intyg från extern expertis.
Att föremål säljs utan särskilt utlåtande/intyg från extern expertis utgör inte skäl för köparen att inte fullgöra sina förpliktelser enligt försäljningsregler och användarvillkor.
7. Eventuella fel ska reklameras omedelbart efter det att köparen upptäckt eller bort upptäcka felet, dock senast inom 8 arbetsdagar efter den dag som köpet skett.
8. Gallery JT AB äger rätt att avhjälpa sådana fel i sålda föremål som Gallery JT AB svarar för. Vidare är Gallery JT ABs ansvar gentemot köparen begränsat till prisavdrag eller om hävning av köpet accepteras att som mest återbetala det belopp som köparen erlagt till Gallery JT AB. Någon ersättning därutöver äger köparen inte rätt till. Gallery JT AB ansvarar således inte för indirekta eller direkta skador för köparen. Gallery JT ABs ansvar för fel är begränsat till vad som är angivet i dessa försäljningsregler. 
GALLERY JT AB
GALLERY JT AB ÄR ETT SERIÖST FÖRETAG SOM ALDRIG HAR HAFT NÅGON REKLAMATION FRÅN NÅGON KUND I NÅGOT SAMMANHANG. 
© GALLERY JT AB

 

 

 


Continue
Shopping Cart
0 items
Log In
E-Mail Address:
Password:


New User

Forgot Password?
Bestsellers
01.*24 carat GOLD 70 pieces complete set in original portfolio!Sold
02.*HOGLUND ERIK(Quality glass designer) LAMP! SOLD
03.Bror Albert Valentin Goransson
04.Gunnar Nylund
05.Hans Norsbo. Big watercolour!
06.information about Gallery JT Ltd.
07.Lennart Sand SOLD!
08.Loman Anders the older one 1940ths, provenance. Obs big painting
09.SOLD! Bengt Olson framed llithography!
10.SOLD! Midsummer by Stig Borglind
Specials
Sam Uhrdin(1886-1964) Woman from Mora in Dalecarlia Sweden
Sam Uhrdin(1886-1964) Woman from Mora in Dalecarlia Sweden
$6,349
$3,174
Reviews
There are currently no product reviews
Languages
Svenska English
Currencies

All pictures and information - Copyright © GalleryJT Ltd © Work of art is protected in accordance with the Swedish copyright law GalleryJT Ltd