Gallery JT AB My Account  Cart Contents  Checkout  
  Home » Catalog Sui generis © Gallery JT Ltd » ANVÄNDARVILLKOR för webplatsen in-line-Länkning till bilder ej tillåten, Avsägelse av garantier, begränsning av ansvarsskyldighet m.m. My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
1 SUI GENERIS: (2)
1.1 Info Payment methodsFIND US (9)
1.2 Compare sale offers. (24)
1.3 LINKS Artprice shop and more (5)
1.4 In bank British romanticism (1)
2.0 Fine art. Stored safely. (23)
2.1Open air movement/bank vault (3)
2.2 Impressionists from Sweden (2)
2.3 Carl Larsson (3)
2.4 A-B-C paintings! (3)
3. Oil paintings (54)
5. Special offers! (10)
6. AUCTIONS online: Sale on bid (16)
7.Water colours/Gouaches (15)
African Chinese Indian arts (2)
Antiques/Furniture/18th century (6)
Art glass (12)
Artist exhibition online now (1)
Bengt Olson (3)
Design vintage bags (3)
Exhibition3
Lithographs/Etchings (28)
Online Exhibition1: PORT Acrylic (8)
Online exhibition2
Other original art (6)
Posters signed/rare (5)
Religious art/icons (2)
Signed ceramics (23)
Silver,gold,silver candlesticks  (8)
The very best in art. Great.
TIN/PEWTER (1)
Upcoming products (8)
What's New?

Identity check information
$0
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Information
Terms of use,in-line linking to images is not allowed, disclaimer, limitation of liabilityTerms of use,in-line linking to images is not allowed, disclaimer, limitation of liability
Privacy Notice,©Copying of text & images not allowedPrivacy Notice,©Copying of text & images not allowed
Buyer information PG,BG, Paypal,IBAN BIC, Payson; Visa, MastercardBuyer information PG,BG, Paypal,IBAN BIC, Payson; Visa, Mastercard
Auction procedure items category 6Auction procedure items category 6
Shipping & Returns estimates valuationsShipping & Returns estimates valuations
Gallery JT Ltd about us, about provenancesGallery JT Ltd about us, about provenances
Law against copying text and or images to public notice boards.Libel. Defamatory.Law against copying text and or images to public notice boards.Libel. Defamatory.
New customer! Register! Password! Members shopping cart! Visitors shopping cart.New customer! Register! Password! Members shopping cart! Visitors shopping cart.
Elucidation of conditions of saleElucidation of conditions of sale
CONDITIONS OF SALE 2009 01 01CONDITIONS OF SALE 2009 01 01
About Payson invoiceAbout Payson invoice
Contact UsContact Us
ANVÄNDARVILLKOR för webplatsen in-line-Länkning till bilder ej tillåten, Avsägelse av garantier, begränsning av ansvarsskyldighet m.m. ANVÄNDARVILLKOR för webplatsen in-line-Länkning till bilder ej tillåten, Avsägelse av garantier, begränsning av ansvarsskyldighet m.m.

Gallery JT ABs web-plats
ANVÄNDARVILLKOR OCH REGLER

De regler och användarvillkor som följer enligt nedanstående reglerar Din användning av GALLERY JT ABs web plats där de tillkännages.
Eventuella ändringar kan komma att göras vid vilken tidpunkt som helst och de blir automatiskt giltiga och sådana ändingar kommer endast att publiceras utan förvarning på Gallery JT ABs web plats.

Vid alla köp och försäljningar förmedlade av Gallery JT AB, köp på webplatsen, i webbutiken, användande, surfande eller vid tillträde på webplatsen accepterar Du och godkänner att följa dessa regler och användarvillkor.
Om Du ej godkänner dessa villkor och regler så får Du ej tillträde till webplatsen eller använda webplatsen på något annat sätt.
BROTT MOT UPPHOVSRÄTTEN KAN MEDFÖRA FLERÅRIGA FÄNGELSESTRAFF OCH SKYHÖGA SKADESTÅNDSBELOPP!
1. Gallery JT AB reserverar sig för eventuell slutförsäljning av vara som kan leda till utebliven leverans.
2. Ägarförhållanden
Din användning av denna webplats ger Dig ej ägar-rätt till något som helst innehåll, mjukvara, kod, data eller material som Du kan få tillträde till på webplatsen.
Emellan Dig och Gallery JT AB, Gallery JT AB äger helt och ensamt exklusiv rätt till alla äganderätter och ägarintressen på och till webplatsen.
Gallery JT AB äger allt innehåll på webplatsen inbegripet men ej begränsat till någon som helst patenträtt, databas rätt, copyrights, varumärkesskydd, morala rättigheter inkluderande författarrättigheter, tillskrivna rättigheter och medföljande förändring, sui generis rights (=imateriella rättigheter skydd för databaser,katalogskyddet.) och annan intellektuell egendom och äganderätter oavsett om de är registrerade eller oregistrerade i vilken som helst jurisdiktion.
Brott mot Upphovsrätten kan ge fängelse i 2 år.
I imaterielrätten finns en uttrycklig regel om skadestånd.
3. LÄNKNING TILL Gallery JT AB www.gallerijt.se, www.galleryjt.se, www.galleryjtab.se, www.galleryjtab.com www.galleryjtltd.com
Du accepterar att om Du länkar till denna webplats från någon annan webplats ska en sådan länk öppnas i ett nytt webläsarfönster, länkens namn ska vara Gallery JT ABs webbutik eller helt enkelt Gallery JT OCH ATT EN SÅDAN LÄNK ALLTID SKA LÄNKA TILL EN FULLSTÄNDIG VERISON AV EN HTML FORMATERAD SIDA PÅ DENNA WEBPLATS.
-DU har ej tillåtelse att länka direkt till någon som helst bild eller tjänster
som finns på denna webplats genom att använda en så kallad  in-line länknings- metod även kallat hotlinking som orsakar att bilden som ägs av Gallery JT AB visas på en annan webplats. Du går med på att ej länka till denna webplats på ett sådant sätt så att webplatsen eller del av webplatsen är inramad, omgiven eller fördunklad av någon tredje parts innehåll, material eller varumärken. 
BROTT MOT UPPHOVSRÄTTEN KAN MEDFÖRA SKYHÖGA SKADESTÅNDSBELOPP!
I Sverige prövades nyligen ett piratmål/copyright stöld där de åtalade ägarna till en webplats/fildelnings saijt befanns skyldiga till medverkanansvar och de dömdes till ett års fängelse för deras del av brottsligheten. De dömdes även till att betala ett skadestånd på 30 miljoner kronor. (355.006 USD).
4. Gallery JT AB vill betona att Gallery JT AB alltid är beredd att införa rättelser om det framläggs avvikande bevisföring avseende upphovsmän till konstverk. 
©
GALLERY JT AB
5-6. Gallery JT AB reserverar sig för alla eventuella felaktigheter på websidan. Avsägelse av garantier på webplatsen inkluderande utan undantag alla tjänster, allt innehåll, funktioner och material som tillgängliggörs "SOM ÄR! "SOM TILLGODOGÖRS" utan någon slags garantiförbindelse vare sig direkt eller indirekt gällande förordning, allmän lag eller något annat vad som helst AVSEENDE:
5.1 Informationshänseende, data, databehandlade tjänster,
5.2 pågående eller oavbruten tillgång,
5.3 garantier avseende tillgänglighet,
5.4 exakthet, användbarhet eller informationens innebörd,
5.5 alla garantier avseende äganderätter,
5.6 icke övertagande av annans rättigheter,
5.7 handelsvaras giltighet/duglighet eller lämplighet för speciellt ändamål,
5.8 och vilken som helst föreslagen garanti härrörande från affärer eller handelsförlopp,
5.9 och Gallery JT AB avsäger sig härmed vilken som helst sådan garanti uttalad och antydd,
6.0  Gallery JT AB garanterar inte, framställer ej eller förbinder sig till att websidan eller de tjänster, information, funktioner, data, text, bilder, mjukvara som är kopplade till websidan kommer att från tid till annan vara säker, oavbruten eller felfri och inte heller att felaktigheter åtgärdas,
6.1 Gallery JT AB lämnar ingen garanti för att websidan kommer att möta användares anspråk,
6.2 Inga råd, resultat eller information vare sig skriftlig eller muntlig som Du erhållit av Gallery JT AB eller via webplatsen ska skapa någon form av garanti inte uttryckligen skapad häri,
6.3 Gallery JT AB förutsätter ansvarsfrihet och ska inte ställas till svars för några som helst skador på , eller virus som kan infektera Din dator, utrustning eller annan utrustning som hör till Din tillgång till , användning av, eller surfande på webplatsen,
6.4 Om Du är missnöjd med webplatsen är Ditt enda botemedel att sluta använda webplatsen.
© GALLERY JT AB
7. Limitation of liability
Begränsing av ansvarsskyldighet
Inte i något fall skall Gallery JT AB, delägare eller någon av dess chefer, styrelsemedlemmar, tjänstemän, kontakt personer, företrädare, kommissionär,agent eller innehålls- eller serviceleverantör sammanlagt de skyddade självständiga enheterna ställas till ansvar för vare sig det rör sig om en handling baserad på kontrakts- gottgörelse, förpliktelse, felaktig men ej kriminell handling inkluderande utan begränsning försumlighet, vårdslöshet m.m. , borgensförbindelser eller tillkomna genom någon lagstadgad, reglementerad, stadgeenlig skatt, avgift, plikt, offert eller annan presentation, eller på annat sätt på vilket sätt som helst härrörande från några ekonomiska förluster inkluderande utan begränsning förlust av vinst, affärer,kontrakt, goodwill, inkomster eller förväntade besparingar eller direkta eller indirekta speciella tillfällliga, följdaktiga ,exempellösa eller kraftfulla skadestånd härrörande från eller indirekt eller direkt relaterat till användningen av eller omöjlighet att använda webplatsen eller dess innehåll och relaterade funktioner, din tilldelning av information från webplatsen, förlorade försäljningsintäkter, förlorade affärsmöjligheter även om sådana skyddade enheter har informerats om möjligheten till sådana skador tillåter inte somliga jurisdiktioner begränsning eller uteslutning av ansvarsskyldighet för tillfällliga följdaktiga skadestånd innebärandes att somliga av ovanstående regler ej är tillämpliga för somliga användare av webplatsen. 
Inte i något fall ska det för de skyddade enskilda enheterna föreligga ersättningsskyldighet och inte heller i samband med något innehåll skickat, ivägsänt, i mellanhavande eller emottaget av användare eller på någons vägar eller annan person på eller via webplatsen, inte i något fall ska total aggregerad, (samlad)ersättningsskyldighet föreligga från de enskilt skyddade enheterna till Dig för alla skador, i allt skadehänseende, förluster och rättsangelägenheter, antingen i kontrakt eller genom felaktig m.m. men ej kriminell handling (=tort) inkluderande utan begränsning försumlighet, vårdslöshet inkluderande men ej begränsade till mankering(=försummad,bristande, krånglande m.m) eller motsvarande härrörande från websidans användarvillkor eller Din användning av webplatsen överstiga, aggregerat (sammantaget) den summa om någon betalat till Gallery JT AB för Din användning av webplatsen eller köp av varor eller tjänster via webplatsen eller i butiken på Promenaden.
© GALLERY JT AB
 
-Se ÄVEN 3: Villkor kopiering av bilder och text ej tillåtenCOPYRIGHTS
-Se även :Lagen avseende Elektroniska anslagstavlor upphovsrätt. Förtal Upphovsrätt Förtal Lagen avseende elektroniska informationstavlor
-Se även Försäljningsregler 2009 01 01
© GALLERY JT AB

Gallery JT AB äger ensam användarrätt till logotypen Gallery JT AB såsom den presenteras på webplatsen:
www.galleryjtltd.com www.galleryjtltd.se, www.galleryjtab.se www.galleryjtab.com www.galleryjt.se www.gallerijt.se 

Gallery JT AB eftersträvar alltid att tillse att informationen på denna websida är korrekt och uppdaterad.
Gallery JT AB förbehåller sig rätten att när som helst utan förvarning ändra eller göra rättelser till all information som tillhandahålls på webplatsen.
Gallery JT AB kan inte och garanterar ej riktighet, fullständighet, eller grundlighet till någon av den information som tillgängliggörs på webplatsen.
Gallery JT AB kan inte heller göras ansvarig för bristande noggrannhet eller underlåtenhet avseende vilken information som helst som tillgodogörs via webplatsen.
Gallery JT AB ger ingen garanti för att websidan tillgodoser alla krav från användare till webplatsen.
Din enda rättighet om du är missnöjd med innehållet på denna webplats är att sluta använda denna webplats.

-SE ÄVEN: 3. Villkor Kopiering av bilder text ej tillåten ©Upphovsrätt
Gallery JT AB friskriver sig även från allt ansvar vid alla liknande situationer som påminner om det specifierade i dessa användarvillkor och allting annat var för sig och tillsammans på Gallery JT ABs webplats.
Gallery JT AB friskriver sig från alla klagomål på hemsidan oavsett vem som framställer klaganden.
Avseende nummer 5-6 samt 7 gäller den engelska texten före den svenska texten i dessa framställda användarvillkor.

© GALLERY JT AB
GALLERY JT AB ÄR ETT SERIÖST FÖRETAG SOM ALDRIG HAR HAFT NÅGON REKLAMATION FRÅN NÅGON KUND I NÅGOT SAMMANHANG.


Continue
Shopping Cart
0 items
Log In
E-Mail Address:
Password:


New User

Forgot Password?
Bestsellers
01.* Water colour etching Lennart Sand
02.*24 carat GOLD 70 pieces complete set in original portfolio!Sold
03.*HOGLUND ERIK(Quality glass designer) LAMP! SOLD
04.Bror Albert Valentin Goransson
05.Gunnar Nylund
06.Hans Norsbo. Big watercolour!
07.information about Gallery JT Ltd.
08.Lennart Sand SOLD!
09.Loman Anders the older one 1940ths, provenance. Obs big painting
10.SOLD! Bengt Olson framed llithography!
Specials
Hilding Linnqvist -57 Summer night Stockholm signed lithography
Hilding Linnqvist -57 Summer night Stockholm signed lithography
$529
$397
Reviews
There are currently no product reviews
Languages
Svenska English
Currencies

All pictures and information - Copyright © GalleryJT Ltd © Work of art is protected in accordance with the Swedish copyright law GalleryJT Ltd